• Persian‎ (fa)
  • English (UK)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
غبارگیر معمولی

غبارگیر معمولی

 این نوع غبارگیر در محیط های معمولی با ذرات گرم و غبار کم استفاده می گردد. 
این نوع غبارگیر بر روی پمپ ها در مصارف مختلف صنعتی بیمارستانی و داروسازی استفاده می گردد و فقط دارای یک عدد فیلتر هوا می باشد.