کاربرد پمپ وکیوم و تجهیزات مرتبط با خلاءپمپ های وکیوم در صنایع مختلف چون پتروشیمی، نفت و گاز صنایع چوب،چاپ و بسته بندی،بیمارستان ها،دندانپزشکی،پزشکی،هسته ای،صنایع غذایی،ضدعفونی زباله های عفونی و بذر کشاورزی،صنعت آب و فاضلاب ،قالبسازی،صنایع ریختگری،صنایع سردخانه،تولید شیشه های دوجداره،ساخت کاپوزیت ها ،قالبسازی و ...

کاربرد پمپ وکیوم و تجهیزات مرتبط با خلاءپمپ های وکیوم در صنایع مختلف چون پتروشیمی، نفت و گاز صنایع چوب،چاپ و بسته بندی،بیمارستان ها،دندانپزشکی،پزشکی،هسته ...